Opgewuess zu Habscht direkt nieft de grousse Bëscher vum Äischdal, die  fir mech séier sou eppes wie meng zweet Wunneng gi sinn. De Besch huet ob mech ëmmer eng grouss Fazinatioun ausgeübt . Dobäi stoung fir mech mol net direkt den Naturschutz am Virdergrond , mee de Bësch  war eng Platz déi mer ëmmer zu all Jore s Zäit  oder Wieder Situatioun eppes gebueden huet.

Obwuel ech mech schonns frei an den 80 Joeren am aktiven Naturschutz engagéiert hunn, stoung de Bësch hei fir mech net am Mëttelpunkt. Nee zu där Zäit war de Bësch direkt duerch en Naturschutz Gesetz geschützt. Et sinn awer zu där Zäit  awer an der Kultur Landschaft ëmmer méi Liewensraim wei Hecken Uebstbongerten  Fiicht Gebitter a fir allem Wisen verschwonnen. De Besch war zwar staark duerch Forstwirtschaft geformt ginn, mee verschwonnen ass zu deem Zäitpunkt kee Bësch, am Géigendeel , och deemools ass kompenséiert ginn an dëst ëmmer duerch Uplanzungen vun engem Besch ob Flächen wei Fiicht oder aner Wissen.

Eréischt a menger Pensioun, dunn wei ech och mat dem aktiven Naturschutz opgehalen hunn, si mer dunn Projeten vun Neien Besch Weeër ob der Kräizerbuch a Bëscher déi meng Kanner Stuff waren obgefall, an hunn mech dunn awer ëmmer méi zu engem aktiven Handelen gefouert.

Hei e puer Bréiwer déi ech un Verantwortlecher zu Lëtzebuerg geschéckt hunn 

2018 Iwwer 32 km nei breet Bësch Weeër bei der Kräizerbuch

Muss de Bësch Rentabel sinn ?

2019 Naturschutz am Bësch

En Ëmdenken am Bësch, wa net elo wéini dann?

Och 2020 erëm Holz Hacker am Bësch

Nole Beem um Bord vum Bësch bei der Kräizerbuch

 Um  Bord vum Bësch bei der Kräizerbuch ginn et e puer grouss Nole Beem Monokulturen:

Nole Beem bei der Waasserbaach - Biekerech /Sëll

Den Dall an där d’Waaserbaach entspréngt kéint e  wäertvollen Liewensraum mat enger héich er Bio Diversitéit sinn. Eng Landschaft, grouss an ofgeleeën, mat Bësch a Waasser sinn gutt Bedéngungen fir eng top Natur Landschaft. D ‘Realitéit gesäit leider anescht aus. D’Quell vun der Waasserbaach gëtt fir Drénkwaasser genotzt. An dësem eigentlech flotten Dall ginn dofir ëmmer erëm, och elo nach, vill Aarbechten gemaach. E puer Meter gëtt d’Waasserbaach begleet vun enger natierlecher Vegetatioun wei Eerlen a Weeden. Ansonsten, ass  d’Landschaft laanscht Waasserbaach e Gebitt mat villen ausgebauten Weeër, an mat u Rei a Rei geplanzten Nole Beem. Fiichten aus jidder Altersklassen, déi neisten sinn virun e puer Joer geplanzt ginn.

E neien groussen Terrain, fir neier? ass schonns preparéiert, direkt bei der Quell vun der Wasserbaach. Dee gréissten Paradox ass de Versuch nieft dësen groussen Neiuplanzungen vu Fiichten aus engem klengen  alen Fiichte Bësch eng Heed ze maachen. Kennt Waasserbaach dann aus dem Bësch eraus fënnt se hei  wéinegstens eng flott an  Aarten räich Fiicht Wiss.

Direkt dernieft  dësem alen Nolebesch en Hu ( Stechpalme)  muss se der Heed weechen ?, oder gëtt se gemulcht..?

Schéi wär, wa mer der Natur nëmmen eng kleng Chance kéinten ginn.

Nole Beem och a Reifert nieft dem Takebierg bei Iener/Sell

Och hei um Bord vum Biche Bësch, Neiuplanzungen vun Fiichten Kulturen

Dëst an enger  Fiicht Zone, déi riets vun der Waaserbaach bei der Fiicht Wiss bei der Waaserbaach eraus kennt.

 

Laanscht d ‘Quell vun der Huewelerbaach bei Huewel/Biekerech

Direkt nieft  nei ausgebauten Weeër entspréngt a leeft Huewelerbach. Och dëst ass e  Gebitt voller Nole Beem an enger flotter Landschaft.  D’Huewelerbaach ass hei ëmmer frei gelaf ,an se konnt och esou als Drénk Quell fir Deieren déi hei liewen genotzt ginn.

 

Wat gutt ass, Nole Beem sinn ewech, firwat brauch elo dësen flotten Liewensraum en Zong ?  Nei Uplanzungen sinn och bei der Baach gemaach ginn, keng Nole Beem,.....et ass awer Schued firwat mer hei an dësem flotten an dynameschen Liewensraum, d’Natur net selwer entscheeden wei esou eng Platz sech soll entwéckelen. Wann een Deeler vun der ofgebrannten Fläch, d’ Markéierungen vun den neien Planzen an den Zong gesäit, dann mengen ech gesäit een dat  och hei ob wéineg Natur Verständnes ze hoffen ass

Och erëm vill nei Nole Beem bei der Hart

Um Bord vum Bësch bei der Kräizerbuch , bei Huewelange sinn och erëm nei Fiichten ugeplanzt ginn. Och dëst ass eng flott Landschaft bei Huewelange, mat nach villen Strukturen u Beem an Hecken an der vun Landwirtschaftlech genotzter Fläch. Déi nei Nole Beem stinn ob engem dréchenen Terrain, ob déi jonk  Beem mat der aktueller Klima Krise iwwerhaapt eng Chance hunn ?

 

Nole Beem beim Loetschenbour.

Och hei um Bord vum Bësch weider nei Nole Beem

 

Weider Biller vun de Nolebeem bei der Kräizerbuch

Am Amazonas an ob ville aneren Plazen ob der Welt brennen d’Bëscher, d’Ursaach ass meeschtens Brandstëftung, et gi Leit déi sech vun enger Zerstéierung vun engem Bësch ee Profit erwaarden.....

Bei eis an de Bëscher entsteet och mol e klengt Feier, mee meeschtens keng Brandstëftung, a wann, dann nët aus wiertschaftlechen Grënn.

Nee d’Wiertschaftlechkeet vun eise  Bëscher ass eis schonns wichteg, a mir behandelen eis Bëscher och ganz Respektvoll....oder?  

2018 : Iwwer 32 km nei a breet Bësch Weeër bei der Kräizerbuch, an 2019 ?

Am Mäerz 2018 hunn ech schonns emol d’Ëffentlechkeet ob  iwwer 32 km nei a breet Bësch Weeër bei der Kräizerbuch, opmierksam gemaach.

Nei Bësch Weeër bei der Kräizerbuch

Dës dubios Aktivitéiten hunn sech iwwer e puer Joer an de Gemengen Habscht -Biekerech a Sëll zougedroen.

Responsabel fir dësen Projet wor den *Office national du Remembrement .

Firwat di Weeër gutt sinn? .... a wiem se sollen notzen?.....,ass fir mech bis haut net kloer.

No menger Interventioun sinn d ‘Aarbechten an de Bëscher vun der Kräizerbuch agestallt ginn, esou huet zumindest ausgesinn.

2019 , et geet weider ....?.

Elo Ufank September 2019 stellen ech fest, dat ongenéiert weider där Besch Autobunnen an dësem Bësch Areal bei der Kräizerbuch gebaut ginn.  E Besch dien souwéisou duerch d’Klima Problematik am Moment déi schwéierst Zéit séit Mënschen gedenken duerch mécht........ an dach och eise  Bësch gëtt ouni Récksiicht weider geschiedegt.   Wiem notz dat ? Et ginn an dësem Bësch Areal bei der Kräizerbuch ganz ënnerschiddlech Besch Formen a Strukturen, Ob ville Platzen e Bëschbild wat weist dat hei iwwer Generatiounen eng gutt Gestioun gemaach ass ginn.

1

D’Bich ass hei Doheem, dernieft fënnt een och Eechen an aner Lafbeem, ëmmer erëm schéin Naturverjüngungen, e Besch dien besonnesch op de Koppen, ewéi an den Häng enger nohalteger Bewirtschaftung entsprécht.

Naturschutz am Besch?

An de Bëscher bei der Kräizerbuch fënnt een och vill monotone Fiichtebestänn. Am Dall Richtung Iener (Gemeng Biekerech), mat dem passenden Kadaster Numm Waasserbaach, fënnt een esou zeg ha Fiichte Bestänn déi zum Deel eréischt knapp 12 Joer hunn, anerer sinn eréischt virun e puer Joer geplanzt . Am Moment gesinn déi Fläch mat den neien Fiichten an de ville Grieser an Bléi Planzen flott aus, eng absolut Beräicherung fir d’Insekten an aner Deieren. Mee dës Natur no Vegetatioun besteet just am Moment nach, lues ower sécher strecken déi jonk Beem hier Nues iwwer de Bord vun der natierlecher Vegetatioun.

 2

 3An de kommende Joeren dominéieren fir Jorzéngten esou Fiichten,

an ënnerdrécken des natierlech Vegetatioun, an esou entsteet e monotonen a praktesch doudegen Besch. Dat déi meescht Nolebeem zu Lëtzebuerg, et wéinst der Klima Verännerung souwéisou net méi laang packen, ass bekannt, an elo och iwwerall däitlech ze gesinn.

An ower maache mer weider wei bis her mat de Nolebeem, déi näischt mat engem Natur Besch ze dinn hunn. Dernieft stinn besonnesch déi nei Fiichten och nach an engem Quelle Gebitt ... Kadaster Numm Waasserbaach,..

Jo dat ass Naturschutz am Besch 2019.

Ass dat alles un Naturschutz 2019 am Bësch ?

Direkt nieft den neien Fiichten Uplanzungen gesäit een den Dilemma vum Naturschutz vun haut. Aus engem alen Fiichte Bësch gëtt probéiert eng kleng Heed ze renaturéieren. Eng kleng a flott Moossnam wei eng Renaturéieren vun enger Heed, feiert ower duerch ee feelend Gesamt Konzept oder Wëllen ? zum Absurd um,.......4

 Wat notzt e puer ar Heed, an eliminéieren dofir e puer al Fiichten, wann dernieft zeg ha jonk Fiichten, a Quellen an a Fiicht Wissen stinn, .....?
Iwweregens dat Klima bedenkt Stierwen vun eise Nolebëscher bréngt eis leider an de nächste Joeren nach ganz vill Heed .........

Hu mir keng besonnesch Verantwortung fir eis Biche Bëscher?

Bei dësen Fiichte Bëscher sinn och masseg der neier Besch Autobunnen.
Ëmsou méi och d’Fro nach eng Kéier, firwat brauche mer an eise Bëscher esou ausgebaute Wee Autobunnen?
Nee dat wat do an eise Bëscher geschitt, ass net ze verstoen, an eigentlech mat dem wat am Amazonas geschitt ze vergläichen. Ech well dat wat am Amazonas oder soss an den Natur Bëscher an der Welt passéiert net verharmlosen. Nee dat ass schlëmm an dramatesch, mee an deene Regiounen vun der Welt spillt d’Wiertschaftlechkeet eng total aner Roll wei bei eis, do geet et och oft em
d‘Iwwerliewen, bei eis em wat geet et do an eise Bëscher.....? jo em wat ...? wat fir eng Roll soll elo, an an der Zukunft eise Besch hunn............?
Wei am Amazonas sinn och bei eis e puer Lobbyisten, déi sech duerch esou Infrastrukturen an eise Bëscher e Profit erhoffen.
Eis Biche Bëscher um Sandsteen, si Weltwäit gekuckt méi rar wei verschidden Tropebëscher. D’Artevillfalt ass an de Bëscher wei am Amazonas zwar vill méi héich wei an eisen no Wiertschaftlechkeet ausgeriichtene Biche Bëscher, an dach sinn déi Laf Bëscher bei eis duerch hier Emolegkeet eppes ganz Besonnesches. An dofir hu mir fir esou Bëscher wei op der Kräizerbuch eng besonnesch Verantwortung . Mir sollen esou Bëscher onbedengt schützen, an alles maachen fir och eng méi grouss Artevillfalt an dëse Bëscher. Dozou gehéiert ob jiddefall, keng Verbauung an Zerstéierung vun natierlechen Strukturen, wei dat bei dësen neie Weeër de Fall ass.
DOZOU GEHEIERT OCH ENG NATIERLECH VEGETATIOUN, A KENG MONOTON FICHTENKULTUREN.

Legal,............ ower och Richteg?

Bei der Kräizerbuch wou schonns bis 2018 iwwer 32 km nei Weeër ugeluecht goufen, si der elo schonns erëm e puer km derbäi komm, 

5 

an et ginn däitlech Spuren dat och dat nach nët de Schluss ass.
An dat hei geschitt nët an Amazonien wou mer spektakulär Biller gewisen kréien, nee dat hei geschitt an engem ansonsten rouegen Besch Areal vu Lëtzebuerg , dien zwar bal esou grouss ass wei de Grengewald mee manner bekannt. Dat hei geschitt och nët illegal,..... ech zweiwelen kee Moment dat alles do seng Richtegkeet huet, mee ass dat Richteg ?
Ass dat richteg wat an de Bëscher bei der Kräizerbuch passéiert? Ass dat gutt fir de Besch? Ass dat Nohalteg ?, sinn déi Suen déi hei investéiert gi gutt ugeluecht?
Wei gesäit et iwwerhaapt mat de Kompensatiounen fir dës Aarbechten aus.
Normalerweis wa d’Natur beeinträchtegt oder Zerstéiert gëtt sinn jo Kompensatiounen erfuedert. Sinn fir déi Zerstéierongen a Beanträchtegungen vun der Natur bei der Kräizerbuch och esou Kompensatiounen virgesinn?

Keng Récksiicht ob de Besch

Bei der Kräizerbuch si bis elo erëm e puer km Weeër queesch duerch de Besch, wou bis elo nëmme Bësch (mol keen Huesepad) wor derbäi komm. Op esou Plazen (Foto) wor bis elo kee Wee.... näischt........nëmme Besch.....   

 6

Esou huet et nach de 24.05.2019 hei ausgesinn.

 7

 8                                                                                  Am September 2019 gesäit et elo esou aus

Och e puer km schmuel Huesepied ,sinn elo schonns erëm ob eng mindestens

5-6 Meter breet Schneisen, gebotzt oder planéiert ginn, woubäi alt erëm direkt um Rand aal Beem , dorënner deck Bichen an Eechen mussen Plaz maachen?

Weltwäit gëtt de Sand ëmmer méi knapp.

De natierlechen Ënnergrond an der Bescher bei der Kräizerbuch ass Sand, 

 9

 als nächst kennt dann esou en Tapis...  Steng an dann......?

 10

Jo dann erëm e feine Sand......e Sand dien vun Natur aus hei bei der Kräizerbuch am Besch ass, an mat dem Fiels dorënner fir een zolidden Ënnergrond suergt. Esou e Sand gëtt elo erëm opwenneg herbéi bruecht. Genau esou ee Sand, dien Weltwäit ëmmer méi rar gëtt, genau esou e Sand verbëtzelen mer hei bei an eise Besch Weeër, wee kann dat verstoen.... ?

Wat eng Ressourcë Verschwendung?, wat fir eng Energie Verschwendung ?

Muss al Camion direkt bei al Bam kenne fueren?

Nee et kann een nëmmen de Kap rëselen, besonnesch wann e gesäit wéivill Weeër och parallel zu enger Haaptstrooss nei gebaut ginn. De gréissten Deel vun de neie Weeër 2019 lafen praktesch manner wei 50 Meter nieft engem CR, anerer nëmmen e puer Meter nieft engem aneren Forst Wee. 

 11

 Fir de Besch a besonnesch de Besch Buedem ze schounen, sin an verschiddenen Bëscher fir Besch Aarbechten esou Gaassen gezeechent, Esou sol verhënnert ginn dat queesch duerch de Bësch gefuer gëtt. Ob der Kräizerbuch hunn ech nach keng esou Zeechen gesinn, brauch et och nët, hei sinn a ginn elo souvill Weeër ugeluecht, do brauch een esou Gaassen net, well al Camion direkt bei al Bam kennt.

Wiem notzen all di Weeër

Ech widderhuelen mech, mee d’Fro ass wichteg, wiem notzen esou vill ausgebauten Weeër?
Der Natur sécher nët, Leit déi wëllen am Besch Natur erliewen oder Erhuelung sichen ob dat zu Fouss , mam Vëloe oder soss déi brauchen esou Besch Schneisen och net. 
Dofir muss elo endlech Schluss sinn mat der Zerstéierung vun engem flotten a wichtegen Erhuelung an Natur Liewensraum Raum, wei de Besch bei der Kräizerbuch. Eigentlech wier esou e Bësch Areal wéinst senger Laach a Gréisst ideal fir e komplett aus allen wiertschaftlechen Iwwerleeungen eraus ze huelen.
Wou hu mer nach esou grouss Bëscher wei hei ob der Kräizerbuch?
Dësen Areal grenzt och direkt un d’Habitat Zone Äisch Mamerdall, also genuch Argumenter fir der Natur hei am Besch eng reelle Chance ze ginn.

Et goufen a ginn an dësem Besch Areal schonns ëmmer enorm vill Weeër.Dës Weeër aus wellecher Ursaach se och ëmmer entstanen, a gebrauch si ginn, déi ursprénglech Weeër woren fir allem vill méi schmuel, net riicht, mee der Topographie ugepasst, an de Buedem wor Natur. An de leschte 30 Joer sinn déi meescht Weeër kaum nach mat Maschinnen genotzt ginn (och dat hat seng Ursaach). De Besch wor awer trotzdem insgesamt mat gutt ausgebauten Weeër fir Forst Aarbechten erschloss.

12Esou sinn esou ab 2004 eng Rei gréisser Besch Aarbechten mat engem Kahlschlag vun zeg ha Nolebeem am Dall no bei Iener (Gemeng Biekerech) mam Kadaster Numm Waasserbaach gemaach ginn. Dat deemools bestehende Wee Netz huet ouni Problemer dës Aarbechten gemeeschtert. Also firwat elo ob emol dësen massiven Ausbau ? D‘Äntwert ass (wahrscheinlech) banal .......... ?

Den Office national du Remembrement huet d‘Méiglechkeeten, a keen steiert sech drun.

Wann een enger Gemeng proposéiert d ‘Weeër an d’Rei ze setzen, an et kascht och näischt, weder Buergermeeschter nach Fieschter kann do Nee soen...
Et sinn och déi kleng a grouss Privat Besch Besëtzer déi sech e Virdeel erwaarden bei neien Weeër am Besch. Begënschtegt gëtt dësen Amalgam dat ausser gutt gemengte kleng Natur Projeten et keng echt Strategie fir e konsequenten Naturschutz an eise Bëscher geet. Dëst Versäumnis feiert zu enger Situatioun wei se elo an de Bëscher op der Kräizerbuch ass.
An den Office national du Remembrement ass jo och forcéiert déi Suen déi een zur Verfügung huet ze Verschaffen. Also dofir ginn esou Weeër och uerdentlech ugeluecht. Dat heescht et gëtt massiv gebaut, ouni ze kucken wat néideg oder gebrauch gëtt.
Wéivill Weeër brauch iwwerhaapt e Besch fir eng Bewirtschaftung.....?
Wou vill Méiglechkeeten bestinn esou Weeër unzeleeën, besteet och vill Méiglechkeet déi Suen ze verschaffen déi zer Verfügung stinn. Kräizerbuch ass dofir absolut ideal. De Projet ob der Kräizerbuch ass anscheinend jo realiséiert ginn, well een aneren Projet am Éislek an Box gaangen ass.? Eleng ob der Kräizerbuch sinn zënter 2014 eng 40 km Weeër massiv ausgebaut ginn, derbäi kennt dat et hei nach eng Rei weider Forst Weeër gëtt, also komme mer elo 2019 schonns ob vill km Weeër......13Wann een Kaart vun der Kräizerbuch kuckt, gesäit een wahrscheinlech ass hei nach laang nët Schluss. Kräizerbuch ass einfach ee Schlaraffeland fir Wee Bauer...... et bestinn nach vill Méiglechkeeten bis mer och de leschte Huesepad massiv ausgebaut an wierklech al Wee total mateneen verbonnen hunn. Da komme mer mat Camione fir en Holz ofzetransportéieren wat a China geet. Ass dat wat mer wëllen ?, ass dat nohalteg ?, wellechen Energie Bilan produzéieren mer esou ?

D'FRO DEI ALSO IMMENS WICHTEG ASS , WEIVILL WEEER GI NACH OB DER KRÄIZERBUCH AN DE NÄCHSTE JOEREN AUSGEBAUT?
WAAT HUET DAAT BIS ELO DE STEIERZUELLER KAASCHT, A WAAT SOLL DAT BRENGEN....?  

Déi gréissten Besch Besëtzer ob der Kräizerbuch ass de Lëtzebuerger Staat an d'Gemengen.

Firwat brauche mer iwwerhaapt do e Remembrement ?

14 

Drainage oder Geld Verschwendung ?

15Wei hei sënnlos Geld verpëzelt gëtt gesäit een och un den Drainagen déi hei massiv an déi nei Weeër geluecht si ginn. Esou Drainage sollen dofir Suergen dat Waasser ofgefouert gëtt. Se leien massiv an de neien Weeër ,plazeweis all 30 Meter och Weeër dei praktesch riicht sinn, oder bei manner wei 5 % Neigung. Och sinn déi Drainagen queesch am Wee net ideal fir Kannerféiss, liicht kann een do falen. Fréier si mer als Bouwen mam Vëloe – mir haten deemools nach kee Mountainbikë-an de Bëscher gefuer. Gott sei Dank gouf et do nach keng esou Hürden, wat wieren dat Aachtercher ginn.

.Och bei dësen Drainage mierkt een, se maache kee Sënn ausser Geld aus ginn.?

Hei d’Resultat, no engem Joer déi meescht Drainagen sinn zou, fir ze botzen ass den Office national du Remembrement net zoustänneg ?

16

Bei de Bësch Weeër geet et nët um Sënnvoll oder gëtt dat Gebraucht.

Hei ons do brauch ee méi wei Suen oder deck Maschinnen

Ech kann och einfach net verstoen wei een an eise Bëscher an enger Zéit wou een eigentlech Natur an Ëmwelt Problemer däitlech gesäit, weider fiert wei wann alles an der Rei wier. Et ass net ze verstoen dat mat esou Natur feindlechen Projeten weider gefouert gëtt, einfach esou. Ech gesinn och net wou déi finanziell Mëttelen déi hei agesat ginn och iergend een positiivt Resultat fir d’Gesellschaft bréngen.
An dach kéinte mer vill wichteg Aufgaben am Natur an Ëmweltberäich, nach däitlech méi ënnerstëtzen.

Wei bréngen mer de Kanner a der Jugend d’Natur méi no.

Eppes wat mer um Häerz leit, wei bréngen mer de Kanner an der Jugend d’Natur an de Besch méi no.
Zënter menger Pensioun 2015 begleeden ech Schoulkanner bei diversen Aktivitéiten zum Thema Natur vum Naturschutz Zentrum Mirador zu Stengefort. Bedéngt duerch déi Industrielle Vergaangenheet vu Stengefort, ass do net nëmmen e wäertvollt Naturschutzgebitt entstanen,

17mee och iwwer fréier Schlaken Tippen oder Steekaulen feieren e puer kleng, ower schéin Huese Pied.
Ech kann versécheren, egal wat ech de Kanner ansonsten esou versichen ze presentéieren, bei esou Weeër ass d ‘Begeeschterung ëmmer ganz grouss. Dat gesäit een an dat héiert een...... dat ass cool komm mer ginn dat nach eng Kéier, och bei deenen déi de Wee virdrun nach ze weit war, och déi sinn ob esou Weeër an hirem Element. Dat deet mir och gutt, well do spieren ech dat mer eng reell Chance hunn och d’Kanner an d’Jugend fir de Besch an d’Natur ze interesséieren. Also wa mer d’Kanner erëm an d’Natur wëllen beweegen, dann ass kloer wat déi brauchen, nämlech esou vill wei Méiglech Natur......, an esou vill wei Méiglechkeeten d’Natur ze erliewen. Dozou gehéieren sécher keng monotone a langweileg begradegt Weeër. Mir brauchen eppes wat d’Natur an de Besch de jonke Leit interessant mech.... einfach Saachen. E Waasserpull, kee Kand kann dem widderstoen, vläicht déi Richteg Kleedung an dann dran.....Genau so bei der Jugend e flotte an interessanten Parcours deen se ouni Gefor (keng esou Geschichten wei déi mam Drainage) kenne mat engem Vëlo fueren. Kanner a Jugend brauch eppes wou se kennen aktiv sinn a wat se interesséiert.......
Wëssen iwwer d’Natur ass och wichteg, mee vill méi wichteg a menge Aen ass, d’Interesse an eng Begeeschterung fir Natur ze entwéckelen.
Jo et kéint een esou vill Flottes an de Bëscher realiséieren , hei brauch et méi wei Suen an e puer Maschinnen. Suen brauch een och, ower et brauch een vir allem Kreativitéit, an de Wëllen och mol en anere Wee ze goen.
Ech weess nët u wat et am mëschten Feelt.
Hei nach zwee Beispiller aus der Regioun déi och mat Weeër ze dinn hunn, a wou ee gesäit oder eben net gesäit wou den eigentlechen Problem ass .......
1. Stengefort:

Ënnert enger aaler Eisebunnsbréck vun der fréierer Attertlinn feiert e Wee vum Naturschutz Zentrum Mirador direkt zum Naturschutzgebitt Schwaarzenhaff. Bei dëser Bréck (steet ob der Lescht vum Denkmalschutz) ass schonns 2008 festgestallt ginn dat eng Restauratioun néideg ass. Fir de Schutz vun den villen Passanten ass eng Aart Passage ob gericht ginn( Kuck Bild..) Eleng eng 300 Schoulklassen besichen pro Joer den Naturschutz Zentrum Mirador, a wëllen meeschtens och zum Naturschutzgebitt iwwert dee Wee. Zenter esou 2014 ass dunn de Passage ënnert der Bréck komplett gespaart ginn.? 

 18

 Bis haut muss elo all Schoulkand oder soss dien bei dat flott Naturschutzgebitt Schwaarzenhaff well goen, en Ëmwee (dien fir kleng Kanner a verschidden Wiederconditiounen net ëmmer onproblematesch ass) a kaf huelen. Wéini an op dëse Wee erëm frei gëtt dien Stengefort mat enger vun der flottst er Landschaft vun der Regioun direkt verbënnt dat ass onbekannt ? Dat ass Schued net nëmmen wéinst dem Wee dien zou ass, mee eben och wéinst dem flotten Patrimoine; Bréck, Gleisen asw wou elo Beem drop wuessen a lues ower sécher Verfalen. Hei hu mer eng eemoleg Chance, Natur an Patrimoine och touristesch a Valeur ze setzen. Firwat maachen mer et net , ech weess et nët?
 

2. Habscht/Käerch:
Vu Käerch/ Simmer Richtung Habscht: am Baffelt genannt direkt laanscht dem CR an der Aisch befënnt sech eng flott a beléiften Platz mat Bänken- Dëscher asw , et ass och genuch Parkplaz fir eng hallef dosent Autoen, a vir allem fënnt een hei vill a flott Wander Weeër. Fir bei dës Platz direkt bei der Strooss ze kommen muss een iwwert eng kleng Bréck, och déi ass zënter dem 27.02.2018  aus Sécherheetsgrënn gespaart ginn.19

Zu Fouss a mam Vëlo duerf een elo nach doriwwer, wei laang nach ?
Schued, mee och hei d’Fro wéini passéiert eppes Konkretes, et huet wei et schéngt och keng Prioritéit .
Nee di zwee Beispiller an anerer weisen dat Saachen déi keen Wiertschaftlechen Interessie mobiliséieren, et schwéier hunn.


Brauche mer dat Haut nach, wëlle mer dat wierklech ?

Och wéinst (ënnert anerem) den Aktivitéiten vum Office national du Remembrement hunn ech mech Ufanks den 80 Joeren beim Natur an Ëmweltschutz engagéiert (Mouvement Écologique Regional Westen). Am Raum Klengbetten- Hoen ass deemools duerch e Projet vun Felder Zesummeleeën een Deel vun der deemoleger Eisebunnslinne Attert weg gebaggert ginn, zesummmen mat zeg km Hecken a Beem.

Mat e puer Joer Distanz stellen ech haut fest, dat den Office national du Remembrement seng Eigentlech Aufgab voll a ganz erfëllt huet. Bei därer Grënnung ass et em d ‘Wiertschaftlechkeet vun eiser Landwiertschaft gaangen. Ekologesch Gedanken, Naturschutz huet an den 60er ,70er an 80er Joeren keng Roll gespillt. Déi plazeweis haut monotone Agrar Landschaft ,mat den begradegen Baachen mat den dréchen gelu echten Fiicht Wissen........ déi Landschaft mat elo engem Minimum un Aarte Vilfalt, ... dat ass e Resultat wat deemools ugestrieft gouf.

Jo Basis vun dëser Agrar Landschaft wor, an dat wor och deem seng Aufgab, dat wor Viraarbecht vum Office national du Remembrement.
Fro ass elo 2019 ...... wëllen mer dat och haut nach, brauchen mer och esou eppes an eise Bëscher ? An engem Bësch dien sech elo ewéi an der noer Zukunft leider wäert wéinst de Klimatesche Bedéngungen Dramatescht änneren.
Ännere solle och mir eis, vir allem solle mer ophalen nëmme passiv dem Zerstéieren vun natierlechen Grondlagen wei de Bësch nozekucken. Mier kennen och Verännerungen aktiv a Konkret zu eppes positiven begleeden.
Dozou gehéiert dem natierlechen Verlaf an engem Besch Rechnung ze droen, a net duerch Infrastrukturen wei breet a massiv Weeër dem Patient Besch weider ze schiedegen.
Ech sinn der Meenung dat d‘Aktivitéiten fir nei Weeër an de Bëscher bei der Kräizerbuch direkt sollen agestallt ginn.
Ech wéilt och wëssen wat fir Weeër nach weider geplangt si fir sollen esou ausgebaut ginn ?
Eng weider Fro: sinn Kompensatiounen fir déi Aarbechten virgesinn, wat a wou ?
Wat kascht déi Aarbechten déi bis elo am Kader vun dem Remembrement ob der Kräizerbuch duerchgefouert si ginn?
Wat fir eng Zukunft fir d ‘Fiichte Bëscher ?

Zu menger Persoun

Joergank 58, vun Ufank den 80.er Joeren aktiv am Natur an Ëmweltschutz, bis esou 2014.
Aktiv nach ëmmer am Beräich vun Natur a Kultur an der Regioun Äisch- Mamer an Attert Dall.
Séit Joeren sinn ech aktive Comitée Member vun der Asivema ( Dach Organisatioun vun den Gemengen a Syndikater aus dem Äisch- Mamer an Attert Dall). Eng vu mengen Haaptaktivitéiten ass d’Sensibiliséirung vum natierlechen an kulturellen Patrimoine vun der Regioun.
Ech schaffen aktiv am Lokale Leader Group Lëtzebuerg West wei mam ORT Guttland mat.
D’Wander Weeër ass ënnert anerem do e ganz wichtegen Thema fir mech, an do sinn eng Rei flott Projete an der Regioun am Entstoen. Dofir hunn ech en Iwwerbléck fir ze behaapten, dat esou Aktivitéiten wei ob der Kräizerbuch absolut kontra produktiv sinn wat z. B. Wanderen an aneres ugeet, Dernieft sinn ech e bësschen sportlech Aktiv, Lafen och déi Trailen an de Bëscher bei der Kräizerbuch wei Aischdall Trail oder de Biekerecher Trail mat, a fueren och mol Mountainbike. Doraus si meng Kontakter wei Erfahrungen däitlech, och dee Beräich huet Problemer mat esou massiven Besch Weeër.

Et wier esou schéin wann............

Ob där aner Säit feelt et den ënnerschiddlech Acteuren, ob Tourismus oder Sport an anerer, och net un Iddien a Wënsch wat Besch Weeër ugeet . Et feelt ower oft um Geld oder enger Hëllefstellung, et feelt fir allem un der Vernetzung vun verschidden Iddien. Dat geet vun der Gestioun a Fleeg vun esou Weeër, Signalisatioun, a Weideres. Jo, vill Acteuren schaffen u flotte Projeten. Dem Tourismus Ministère seng Auto Pedesteren wei National Wander Weeër ( ginn am Moment iwwerschafft) sinn absolut gutt gemaach. Och Naturschutz Verwaltung huet hei flott Projeten an der Regioun, de Naturschutz Zentrum Mirador mat dem Sentier Mirador oder de Sentier Häerebësch sinn absolut flott Initiativen. Och ëmmer méi ginn et Fieschteren oder Gemengen déi verschidden Weeër méien oder soss an der Rei halen, ower leider nët all. Et passéiert schonn villes an de Bëscher, leider feelen Konzepter a fir allem mécht jiddereen séint. Esou och den Office national du Remembrement, deen stur seng Weeër no enger Wiertschaftlechkeet ausriicht, an de Virdeel huet iwwer vill Geld zer Verfügen. Et wier also esou schéin wann déi eenzel Iddien, Wënsch, Virschléi vun Bëschbewirtschaftung , Naturschutz , Tourismus, Fräizäit, asw kéinten eng gemeinsam Linn fannen.

Weber Jeannot

En Ëmdenken am Bësch, wa net elo wéini dann?

Et ass elo Fréijoer am Bësch, an domat fänkt do en neit Liewen un. Am Bësch bei der Kräizerbuch, schéngt et wie wann d ‘Baggeren a Camionen fort sinn. Net fort sinn d’Schied um Bësch di duerch di nei Bësch Autobunnen ob der Kräizerbuch entstane sinn. Di meescht Schied kann een leider net méi réckgängeg maachen, bei anerer.....wa mer se loossen, suergt d ‘Natur fir eng kleng Korrektur.

Äntwerten vun 3 Ministeren.

Ech hoffen nach ëmmer ob eng Asiicht bei eisem Behuelen vis a vis vum Bësch. Wou ech dës Hoffnung hir huelen weess ech selwer net, bestëmmt och net aus den Äntwerten vu gläich 3 Ministeren zum Thema Bësch a Bësch Weeër.

D ‘Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg  Entwécklung, de Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung an de Minister fir Tourismus ginn  op d‘Parlamentaresch Fro n 1272 vum 1. Oktober 2019 vum honorabelen Deputéierten Här Sven Clement eng Rei Äntwerten an Informatiounen.

Hei e puer besonnesch Äntwerten wei ob d'Fro:Wou befannen sech déi Projeten, wéi vill Surface betreffen se, wéi vill Besëtzer si Jeeweils betraff a wéi vill Kilometer nei Weeër si pro Projet virgesinn?

Projet

Besëtzer

Beschweeer

bestoend

Beschweeer

nei

Tarchamps

237

21,2 km

 18,6 km

Sell

250

33,3 km 

 

Biekerich

346

22,1 km 

17,4 km 

Eschweiler

798

82,9 km

17,8 km

Wanseler

406

19 km

25,4 km

   

178,5 km

79,2 km

Kee Remembrement an der Gemeng Habscht?

Un 257,7 Kilometer Bësch Weeër sinn esou gesamt fir Lëtzebuerg am Kader vun engem Remembrement an de leschte Joren geschafft ginn. Fir de Bësch bei der Kräizerbuch bedeit dat 72,8 km breet a riicht Bësch Autobunnen an de Gemengen Biekerech , Sëll.an.......? An där Oplëschtung feelt d’Gemeng Habscht, hei ginn et vun offizieller Säit keng Chifferen. No mengen Miessungen, sinn an der Gemeng  Habscht bis 2018 mindestens eng 7,4 km verbaut ginn, an am leschten Hierscht 2019 sinn nach mools circa 5 km derbäi komm (eng 2-3 km weider Weeër si schonns preparéiert). Also si mer bis elo schonns am Bësch bei der Kräizerbuch  bei 85,2 km esou Bësch Autobunnen.

Iwwer 85 km nei Bësch Weeër an engem Bësch vun circa 350 ha

Ufangs 2018 war ech bei mengen Miessungen bei circa 32 km nei Bësch Weeër bei der Kräizerbuch ukomm. Fir mech schonn eng extrem héich Zuel. Dofir hunn ech och e puer mol gemooss, an am Zweiwel no ënnen ofgeronnt, fir net de Virworf gemaach ze greien ze iwwerdreif en. Duerno hunn ech nach weider esou Weeër do fonnt, esou dat ech ob iwwer 50 km nei Weeër komm sinn. Lo no den offizielle Zuelen sinn dat eng 85 km.... an engem Bësch vun circa  350 ha. Dat ass absolutt Weltrekord, vill Regiounen an der Welt wiere frou, hire Bierger fir den Al Daach en Deel vun esou enger Infrastruktur kéinten ze offréieren.

 85 km Weeër, dat bedeit fir de Bësch bei der Kräizerbuch:

- 10 Meter breet Schneis en – ob 85,2 km also enger Fläch vun 85200 m also 8,5 ha Bësch ginn esou fir dës Infrastrukturen gebrauch.

 - Circa 1/3 sinn komplett nei Weeër, d.h do war nëmme Bësch -en Natur Bësch.  Vill bis 200 Joer al Eechen oder Bichen hu missen weechen, an hirer Platz ass elo e Wee.

1Vill flott Natur no Huesepied sinn duerch breet Autobunne ersat ginn2

 

Nieft dësen 85 km Weeër vum ONR ginn et nach eng Rei aner Weeër an dësem Bësch Areal.

Wei ginn esou Agrëffer an d’Natur kompenséiert?

Normalerweis muss zu Lëtzebuerg fir all Agrëff an d’ Natur oder fir eng Natur Zerstéierung eng Kompensatioun gemaach ginn. Dat gelt fir all Bierger, Gemengen a Verwaltungen.....?

Ginn d'Surface, déi duerch nei Bëschweeër dem Bësch verluer ginn, kompenséiert? Wa Jo, wéi vill Surface goufe pro Joer a Projet fir déi läscht 5 Joer kompenséiert? Falls nee, ass d'Ministesch der Meenung datt dës Surfacen en vue vun der Klimakris missten a sollte kompenséiert ginn ?

“D ‘Fläch fir déi nei Beschweeer gi net kompenséiert. An enker Zesummenaarbecht mat der ANF plangt den ONR d'Weenetz, dat dann vun engem onofhängegen Büro unhand vun enger Impakt Studie évaluéiert gëtt. Hei duerch gëtt garantéiert, datt den Impakt ob d ‘Ëmwelt op ee Minimum reduzéiert gëtt. Well de Bëschwee integralen Bestanddeel vum Besch ass, gëtt och keng Surface kompenséiert. *De Krouneraum kann och weiderhin vun de Beem genotzt ginn. Och gëtt de Beschwee net versigelt, soudass de Waasserhaushalt vum Besch Buedem minimal beeinträchtegt gëtt an och vun de Bam Wuerzelen genotzt ka ginn. Déi zwee Rand beräicher vun engem Beschwee sinn och nei kleng *Trittsteinbiotoper fir spezifesch Planzen an Insekten.” 

Bësch Weeer si gutt fir d' Forstwirtschaft, si se och gutt fit d'Natur a fir de Bësch?

Wann eng Natur Zerstéierung am Bësch vun enger Verwaltung wei der ANF gemaach, oder gutt geheescht gëtt, brauch se net kompenséiert ze ginn ?  D' Administration de la nature et des forêt ,mécht näischt wat der Natur schuet ?  “Nature “ steet souguer virun Forêt, zumindest am Numm.  An der Realitéit gëtt awer net verheemlecht, dat esou Weeër eleng aus wirtschaftlechen Argumenter gemaach ginn.  - Camionen musse kennen duerch de Bësch fueren, dofir déi breet a riicht Weeër. Esou Weeër si keng normal Forst Weeër, wei se soss ëmmer gebaut si ginn. Déi Weeër vum Remembrement brauchen en speziellen Ënnerbau, mat Steng an esou en Tapis aus Typar.  Typar  besteet laut dem Hiersteller- Dupont aus thermesch verfestegen, entloossen Polypropylenfaser , wei ëmweltfrëndlech esou eppes ass.... ?  All esou nei Weeër sinn laut der ANF integralen Bestanddeel vum Bësch, also praktesch Natur ?  Bei dësen neien Weeër handelt et sech net ëm e klengen Agrëff. Iwwer 85 km esou Weeër an engem Bësch , an iwwer 250 km zu Lëtzebuerg, ass net näischt, an alles anescht wei normal Bësch Aarbechten ?.   D’Agrëffer fir déi nei Weeër sinn net nëmmen däitlech siichtbar, se hunn och direkt Auswierkungen ob de Bësch, an ob all Liewen wat do statt fënnt, Kompensatiounen dofir brauch et dofir keng...? Normalerweis brauch een fir all Gaardenhaischen wat an enger Gréngzone gebaut oder geännert gëtt, eng Autorisatioun. Fir esou eng Geneemegung ginn et meeschtens Oploen an Kompensatiounen. Fir 85 km nei Bësch Weeër an engem Bësch oder 250 km zu Lëtzebuerg sinn keng Kompensatiounen néideg ?

*De Kroune Raum am Bësch 

Esou gesäit de Kroune Raum e puer Meter nieft engem neie Wee op engem Huesepad aus

3 

                                                                                                    Esou ass de Kroune Raum elo ob de neien Weeër. D ‘Beem hunn hei vill Platz ob se dëst wëllen?4

A wat bedeit dëst fir de Mikro Klima am Bësch ?

*Trittsteinbiotoper” am Bësch

56

Ob sämtlechen neien  Weeër ob der Kräizerbuch sinn d’ Waasserpill, ob kleng oder grouss, komplett verschwonnen, an dat op an nieft de Weeër. Dat waren excellent  “Trittsteinbiotoper”. Dat waren och bei den Dréchent Perioden, déi et elo duerch eng Klima Krise leider ëmmer méi ( an dëst net nëmmen an de Summer Méint) ginn, wichteg Drénk platzen fir déi gesamt Fauna. Dat ëmsou méi mer hei um Sandsteen sinn, mat wéinegen Weieren an Dëmpelen , an déi meescht Quellen sinn zou a se ginn fir eis Drénkwaasserversuergung genotzt

.........Trittsteinbiotoper fir spezifesch Planzen an Insekten.” ....... domat geet suggeréiert.  hei maache mer souguer eppes Positives fir d’Natur.  Duerch déi breet Schneisen, an duerch d’Verschwannen vun alen  Beem, fält lo méi Luucht laanscht déi nei Weeër an de Bësch. Dovun profitéieren um Bord vun de Weeër eng Rei Planzen, déi soss an deem méi däischter Bësch keng Chance hunn, oder gehat hätten. Dës neie Flora notzt och der Fauna dorënner och enger Rei Insekten. Dat ass awer nëmmen eng kuerz Zäit duerno huelen sech déi jonk Bichen hiren Terrain erëm zeréck. Also esou Schneisen, an zerstéieren vun engem primäre Liewensraum ze Recht fäerdegen mat esou enger Argumentatioun  ?

Nei Weeër = Nei Nolebeem = Keng Natur

 7

 Am Dall bei der Quell vun der Waaserbaach ( gemeng Biekerech), nieft villen neien Weeër, iwwerall Nolebeem. Knapps sinn Weeër do fäerdeg ass een weideren neien Terrain preparéiert ginn fir............. ?

Dernieft an engem aalen Nolebësch nieft engem Projet fir eng Heed ze maachen esou e klengt Zeechen vun der Natur, en Hu (Stechpalme) an eng Biich

 8

 

D’Fro ass, mussen déi elo der Heed weechen?, oder neien Nolebeem a gi gemulcht .?

De Biche Bësch ass net den Aarte räichsten, mee deen d’ Natur ob esou Plazen wei bei der Kräizerbuch virgesinn huet.

Esou e Bësch ass net den Ersatz fir d’ Problemer an enger Kultur Landschaft.  De Bësch ass bei eis déi Natur déi schonns do war wei nach kee Mënsch do war, an de Bësch lieft an iwwerlieft och gutt ouni de Mënsch.  De Bësch suerg selwer fir  esou “Trittsteinbiotoper, selwer fir  fir spezifesch Planzen an Insekten.” , meeschtens am klengen wann duerch e Stuerm mol e Bam ëmgefall ass, mee e kann och anescht. Dat kann een däitlech gesinn am Häerbësch bei Käerch a Simmer. Hei huet e kuerzen Summer Stuerm 2014 fir vill zerstéiert an gefalen Beem gesuergt. E puer Joer duerno huet sech am Häerebësch elo fir eng Rei Joren, eng enorm Aarte Vilfalt entwéckelt, an dovun profitéieren vill spezifesch Planzen an Insekten. Am Häerebësch  hunn déi Verantwortlech vun der ANF no dësem Stuerm richteg gehandelt ,an der Natur Prioritéit ginn. Och déi Aarte Vilfalt elo am Häerebësch ass  nëmmen vun enger gewëssen Dauer. Wann d’Natur awer weider hei a rou gelooss gëtt, entseet hei een vun de flottsten a wäertvollsten Natur  Bëscher vu Lëtzebuerg an der Regioun.

Begradegung vun Weeër = Verschwanne vun villen Randbiotopen

10 

11 

Duerch d’Begradegung, an wech Baggeren vum Bord vun de neien Weeër, sinn ob ville Plazen eng Rei wäertvoll kleng Biotopen verschwonnen. Bedéng duerch speziell Liicht a Klima Verhältnesser, war dëst en ideal Liewes Raum ënner aneren fir Flechten, Mossen a Pilzen.

Wien brauch esou Weeër a wien mécht den Entretien, a wei ?

Obwuel déi nei Weeër vum ONR wéinst de Camionen déi hei sollten fueren, och keng grouss Steigungen hunn, leien Masse weis Betoun Drainagen (Querrinnen) an de Weeër, ob verschidden Deeler alt all 50 Meter. Esou Querrinnen sollten bei engem staarke Reen, d’Erosioun um Wee verhënneren. No kuerzer Zäit schonns sinn déi mëscht där Querrinnen  verstopp,  a missten, sollte se iwwerhaapt néideg sinn, ginn gebotzt ginn. Dat steet och esou an enger Étude vum ONR : Evaluierung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Effekte der Waldflurneuordnung in  Luxemburg

 Querrinnen müssen regelmäßig auf ihre Durchlässigkeit hin überprüft werden und erschweren den Wegunterhalt .

 12

Esou gesäit et elo schonn, am Bësch ob der Kräizerbuch iwwerall aus. D'Querrinnen a soumat Drainagen sinn zou. Dat se zum Deel zou sinn verhënnert ëmmerhin dat se soss fir Spadséiergänger, besonnesch fir Kanner eng Gefor duerstellen. Op de Weeër selwer dierft eigentlech och keng minimal Natur méi zou gelooss ginn, et misst een ëmmer erëm ofkrazen, och doriwwer méi an der Étude wei dës Foto weist.

13 

Abbildung 23: Demonstration des R2015-Geräts auf der KWF-Tagung 2016 Quelle: KWF, 2016

Bis elo ginn déi nei Weeër  am Bësch bei der Kräizerbuch an der Rou gelooss. Zwar gouf lescht Joer Plazeweis um Bord vun Weeër geméint, mee dat wor bis elo eng Ausnam.? Am Moment probéiert d ‘Natur erëm e Stéck vun deem wat se verluer huet erëm zeréck ze huelen, a dat ass jo och gutt.  Dëst ass awer net d’Ziel vun den Bauer vun esou Weeër. Dat geet och däitlech an där Étude  vum ONR her vir, a wat jo och ze verstoen ass. Entweder esou Weeër gi gebrauch fir dat Camionen kennen doriwwer fueren. Dann muss ech och derfir suergen dat den Zoustand vun de Weeër esou bleift wei dat geduecht ass. Der Natur, d’ Weeër ze iwwerloossen, an domat zouloossen dat Weeër erëm  Zouwuessen nodeems esou vill Suen investéiert si ginn, dat mécht kee Sënn ? Zoustänneg fir d’Fleeg vun dëse Weeër ass laut dem Remembrement Gesetz, d’Gemengen. An der Étude vum ONR steet och dran mat wat fir Käschten se ze rechnen hunn.

...Unterhalt der Bauwerke durch die Gemeinde

Instandhaltungskosten für Forststraßen können stark schwanken. Abhängig vom Pflegeintervall, lokaler Bauweise und Gegebenheiten muss hier mit 0,5-5,00 €/lfm/Jahr (Redmann et al., 2016) kalkuliert werden.

D ‘Verwaltungen kucke just no sech. 14

Plangt den ONR nei Bëschweeër zesumme mat de Jeeweilegen ORTen fir esou zumindest och eng kohärent Erschléissen fir den Tourismus "doheem" ze erméiglechen?

“Déi geplangte Beschweeer vum ONR ginn net mat de jeeweilegen ORTen ausgeschafft. Se leien gréisstendeels ausserhalb vun den Zone wou haut scho Wander Weeër existéieren a stellen deemno net onbedengt eng supplementar Offer zu dem bestoende Wandereseau duer.........” 

 Eng Äntwert déi weist wei wéineg an de Verwaltungen gekuckt gëtt wat mer maachen. An de Remembrement vun der Kräizerbuch falen eleng 6 Auto Pedesteren, dat sinn Wander Weeër vum Ministere de L’Economie/ Tourismus. Vun deene 6 Auto Pedesteren sinn: Zwee an der Gemeng Biekerech : den Auto Pedestre vu Biekerech an dee vun Elvange. Dréi an der Gemeng Habscht,  den Auto Pedestre vun Habscht, dee vun Eischen 1 , an de vun Simmer 2 ass betraff.

 15Um Auto Pedestre vu Simmer,

e puer Meter weider gesäit et elo esou aus  16

Een Auto Pedestre an der Gemeng Sëll ass betraff, deen leeft elo komplett iwwer breet a riicht Bësch Autobunnen. Och sinn am Remembrement vun der Kräizerbuch zeeche Weeër déi vu Mountainbike oder Päerd genotzt ginn. (Kaart vun den Wander Weeër, wei anerer an der Annex).

Um Geo Portail sinn z. B. dës  Touren fir Päerd ze fannen: Tour 12 :    Die Eischtal Rundtour Tour 10:      Vom Mittelalter in den Wilden Westen 

85 km nei breet a richt Weeër sinn an de Bëscher bei der Kräizerbuch an de leschte Joren gebaut ginn. Et goufen bei der Kräizerbuch schonn ëmmer vill Weeër déi Touristesch genotzt si ginn. All déi Weeër déi de Wander er Mountainbiker oder Reider bei der Kräizerbuch genotzt hunn, komme elo ob ville Plazen mat den neien Weeër massiv a Kontakt.

Hunn mer einfach keng Anung wat mer maachen? 

.......“Topographie vun deene Weeër déi vum ONR gebaut gi fir Holz aus dem Bësch ze schleefen, respektiv mat Camionen eraus ze feieren, entsprécht och net deene Critèren, déi mir eise Wander Weeër wëlle ginn: Mir siche vill méi kleng „Huesepied", amplaz vu breede Weeër. Zudeem vermeide mir hei duerch datt d'Wanderer an een Trafic mat grousse Bau- Maschinnen a Camione kommen, wou hir Presenz geféierlech war, respektiv wou mer reegelméisseg Sperrungen wéinst Besch Aarbechten op deenen Tronçonen hätten.”........... 

Natierlech huet den Tourist, an de lokale Wander er léiwer déi kleng „Huesepied".  Et entsprécht weder engem doucen an nohaltegen Tourismus, nach enger ekologescher Bësch Gestioun, wann stattlech Verwaltungen bei hire Projeten wei ob der Kräizerbuch esou kleng „Huesepied", Weeër massiv zerstéieren fir se duerch breet Bësch Weeër ze ersetzen. Ech froe mech firwat ee sech am Virfeld vun esou engem Projet vun esou neien Bëschweeër vum ONR, sech net ukuckt wei a wat vun Infrastrukturen do sinn. Munches wier vläicht ze verbesseren gewiescht, a wann och nëmmen minimal Korrekturen wei e bësschen Farw fir esou Bänken wei hei um Auto Pedestre vun Elvange 2.17

 

Ob ville Plazen feelt och elo déi richteg Beschëlderung. Lo ginn et Weeër do war ni e Wee, ob anere Plazen wei um Auto Pedestre vun Habscht leit Beschëlderung am Eck

 18

e puer honnert Meter weider Rieds déi komplett nei  Bësch Autobunn, lenks den ursprénglechen Auto Pedestres vun Habscht.

 19

  Et bleift nach eng honnert Meter Huesepad,

 20

Jidder Tourist trëppelt vill léiwer ob esou engem Huesepad weider, wei iwwer esou eng Bësch Autobunn.

 21

 Vakanz Doheem.

An der Sanitärer Krise ass elo däitlech ginn, dat Regionaalt huet Zukunft, Och bei eis zu Lëtzebuerg ginn et flott an ënnerschiddlech Landschaften. Och e Bësch Areal wei deen  bei der Kräizerbuch gehéiert dozou. Eng Rei Infrastrukturen fir en doucen Tourismus ginn et hei, et gelt se just net ze zerstéieren an e bësschen a Valeur ze setzen. D’Kräizerbuch läit  tëschent dem Äischdall an dem Attertdall  a leit direkt un der Grenz mat der Belsch. Zu Fouss ass een vun hei an circa enger hallwer Stonn bei der Biekerecher Millen, eng Stonn bis bei d ‘Käercher Gréiweschlass ,Stengeforter Aal Schmelz oder och  Arel. All dëst Touristesch Event er an anerer sinn vun der Kräizerbuch  iwwer flott Infrastrukturen ze erreechen, an ëmgekéiert. Wann net elo wéini dann notze mer esou e Potential fir  eng Vakanz Doheem.

Vill onbeäntwert Froen bleiwen nach zum Bësch, de Bësch Weeër, an zu dem Remembrement :

- Wéi vill Weeër ginn elo nach ab -2020  ob der Kräizerbuch an de Gemengen Habscht, Biekerech a Sëll duerch de Bësch ugeluecht oder nei gemaach?

- Wéi vill Weeër ginn an de nächsten Joren, soss nach duerch d ‘Land ob di do Aart a Weis  ( Remembrement) ugeluecht ?

- Wei gesäit et mat engem flächendeckend en aktiven Naturschutz am Bësch aus.

- Wei gesi mer eise Bësch an der Klima Krise.? Sollt mer net elo mol dem Bësch eng Chance ginn, sech ob déi Verännerungen... Dréchent.. Hetzt.. anzestellen?  E Moratoire fir de Bësch, wei dat vill international Experten vum Bësch a Klima recommandéieren.  Mindestens aal Beem an doudegt Holz am Bësch loossen,...... och dat wat Fach Leit fuerderen.

 Wa mer et elo nach ëmmer net verstanen hunn:   Mir sinn e Stéck vun der Natur. 

-Zu Lëtzebuerg bauen mer iwwer 250 km Bësch Weeër nei, begradegen, an verbreeden se an e puer Joer , ass dat richteg .? Iwwer 85 km där Bësch Autobunnen eleng an engem Natur noen Bësch wei bei der Kräizerbuch, fir  dat Camionen duerch en Biche Bësch kéinten - (Betounung leit ob kéinten, well fuere maache se net)-fueren ? Brauchen mer tatsächlech esou Weeër..... ? Notzen esou Weeër tatsächlecher  der  nationaler Wiertschaft ...? Kënnen mer eis weider erlaben, en natierlechen Liewensraum ze verhonzen, nëmme well mer eng Stattlech Verwaltung wei den ONR hunn  fir déi mer soss keng Beschäftegung méi hunn  ?. 

Ass de Bësch net och System relevant? 

De Bësch, en Natur Bësch ass, dat ass kloer, System relevant, net aus wirtschaftleche Grënn, mee aus Ursaachen déi fir d ‘Allgemengheet  iwwer liewenswichteg sinn,  a weit iwwer eng kuerzweileg Beurteelen geet. Eng Klima Krise ass leider net iwwerstanen, o Contraire mer sinn eréischt am Ufank. De Bësch ass a bleift an der Klima Krise e wichtegen Partner fir eis Mënschen, dat bestreit  keen, handelen maachen déi Verantwortlech anescht. Ignoranz ass och eng Ursaach vun der eigentlecher haiteger Sanitärer Krise. Déi selwecht Ignoranz, déi mer lo nach ëmmer vis a vis dem Bësch, der Natur oder Klima Kriss hunn. Och virun esou enger Sanitärer Krise, ass vu Fach Leit gewarnt ginn. Mer  sinn iwwerrascht ginn, an et ass op emol schrecklech séier gaangen, hoffentlech leiere mer endlech doraus. Och bei der Klima Krise wei der Situatioun am Bësch ginn et däitlech Signaler, Ignoranz kenne mer eis net leeschten.

Och 2020 ass bis elo en dréchent Joer, och am Bësch

Schonns erëm e Fréijoer, wou Hetzt an Dréchent sech bemierkbar mécht, an de Bësch er néits virun grouss Erausfuerderungen stellt. Duerch di massiv Agrëffer am Bësch ob der Kräizerbuch kennt duerch déi breet Schneis en elo vill méi Luucht an Hetzt an de Bësch. Do ass dat lokaalt Mikroklima am Bësch däitlech verännert ginn. Da kennt nach derbäi dat ob ville Plazen am Bësch bei der Kräizerbuch am leschten Hierscht-Wanter grad déi fir de Bësch Klima wichteg eeler Bichen massiv gehaen si ginn. Iwwer 100 esou bis 200 Joer al Bichen sinn eleng direkt bei der Kräizerbuch iwwer engem Drénkwaasser Gebitt vun der Gemeng Habscht gehaen ginn.

22   D’Beem sinn an zouen Container

 23

gelueden ginn, dat weist drop hin dat des Beem, wei déi meescht an Iwwerséi -warscheinlech China ginn?

Net nëmmen Biichen verschwanne esou aus dësen Bëscher, knap 2 km weider leien dëss Eechen dorenner Beem mat mei wei 200 Joer.

 24

An engem Artikel vun der däitscher Naturwald Akademie heescht et :

 Dicke Bäume sind für den Klimaschutz besonders wichtig

Eine internationale Studie, an der mehr als 90 WissenschaftlerInnen beteiligt waren und in der 48 global verteilte, große Waldarealen untersucht wurden, zeigt, dass vor allem Bäume von großem Durchmesser wichtig für das Ökosystem Wald und die Speicherung von Kohlendioxid aus der Luft sind...........

Quelle:  Global importance of large-diameter trees: James A. Lutz et al.; Global Ecology and Biogeography,  2018; 27:849–864, DOI: 10.1111/geb.12747

Holz Hacker am Habschter Bësch ? 

All Beem, doudegt Holz, vill Natur....., all dëst hëlleft dem Bësch an der Klima Krise wann een rezent Publikatiounen vun unerkannten Experten zum Thema Bësch a Klima kuckt.

Eng Groteskt Situatioun zu Lëtzebuerg wann een dëst liest:

E Bericht  am Lëtzebuerger Wort vum 23./24. November 2019  iwwer eng Gemengerot Sëtzung vun der Gemeng Habscht.

Kontroverse Forstwirtschaft.

Aus den Ausführungen vom beigeordneten Chef des Verwaltungsbezirkes, Charles Gengler, zum Zehn- jahresplan der Forstverwaltung, war zu erfahren, dass in den Gemeindewäldern teilweise massiv auf eine Verjüngung des Baumbestandes gesetzt werden soll. Dies sei unter anderem aufgrund der trockenen Sommer, aber auch um den Holzwert zu erhalten, notwendig. So sollen auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Hobscheid 47 Hektar in den kommenden zehn Jahren erneuert werden. Auf dem der ehemaligen Gemeinde Simmern sind es zwölf.

Bürgermeister Serge Hoffmann meinte, dass der Wald der Öffentlichkeit gehört und nicht einer Verwaltung. Die Entscheidung ob ein alter Baum früher als notwendig gefällt wird, sollte nicht alleine auf ökonomischen Erwägungen zum Holzwert getroffen werden. Hier gelte es auch, den Sensibilitäten der Bürger Rechnung zu tragen. Auf Nachfrage von Hoffmann hin bestätigte Gengler, dass der Zehnjahresplan für seine Verwaltung bindend ist, wenn es darum geht, künftig die jährlichen Hack- und Haupläne zu erstellen. Worauf Hoffmann klarstellte, dass es immer noch der Gemeinderat sei, der diese Pläne gutheißen muss. Hoffmann wies darauf hin, dass es stets die Politik der Gemeinde gewesen sei, nicht mehr Bäume zu roden, als der zeitgleiche Neuzuwachs hergibt. Zum Hintergrund: In der Region hatte es jüngst Polemiken um Waldarbeiten gegeben, die in den Augen mancher Bürger zu intensiv waren. Der Zehnjahresplan wurde dennoch einstimmig angenommen.

 Recht huet de Buergermeeschter vun der Gemeng Habscht wann en bemierkt dat e Bësch kenger Verwaltung mee der Ëffentlechkeet gehéiert. Den Häre Hoffmann weess als Responsabelen vun enger Gemeng wei Habscht, déi ob hirem Terrain keng Industriezone huet, wei wichteg grad de Bësch ëmmer fir d ‘Gemeng Habscht war. Fir d Gemeng Habscht war de Bësch iwwert Generatiounen praktesch dat eenzegt Akommes, an do hunn och  laangfristeg Iwwerleeungen ëmmer eng wichteg Roll gespillt. 

Net ze verstoen ass also d ‘Haltung a Fuerderung vun engem Responsabelen Beamten vun der A.N.F, elo Beem ze haen fir esou nach séier Geld domat ze maachen. Hei gesäit een guer keen N.... fir Natur. Och net ze verstoen ass dat trotz der richteger a respektabeler Haltung vum Buergermeeschter vun der Gemeng Habscht, et dann awer zu engem eestëmmege Vote fir dëse Plang komm ass. Soumat ass praktesch gréng Luucht ginn, fir d ‘ofholzen vu wichtegen Beem, déi dem Bësch an der Gemeng Habscht am Kampf géint d’Klima Krise elo an a den kommenden Joren feelen. Ze hoffen ass dat sou séier wei méiglech eng Korrektur kënnt, an déi sougenannten al Beem an der Gemeng Habscht stoen bleiwen.

D’ Bich (Rout Bich ) ass nëmmen esou vun 100 bis 150 Joer interessant, ....... fir Forstwirtschaft.

An dësem Alter vun 100 bis 150 Joer huet d’Bich-  hir maximal Héicht erreecht. Et ass ëmmer ugeholl ginn dat fir eng Bich ouni Weideres eng 300 Joer méiglech sinn. Am National Park (Kalkalpe) Uewer Éisträich ass eng iwwer 500 Joer al Buch entdeckt ginn, déi als eelste Routbich vun Mëtteleuropa gelt. A Mëtteleuropa ginn et nëmmen nach ganz wéineg Ur Bëscher. Esou ass et schwéier ze soen wie al Bichen wierklech ginn. Soen kann een, dat eng 150 Joer al Bich sécher keen  ale Bam ass. Soen muss een dat egal wellechen Bam am Bësch an dësem Alter, eis an der Klima Krise ëmmer eng gutt Hëllef ass.

Aarbechten am Bësch ouni Aschränkungen, oder....?

Och elo ginn nach am Mee,  ëmmer nach gréisser Forst Aarbechten gemaach.

25

26Zu engem Zäit Punkt wou vill Neit Liewen am Bësch entsteet. Et ass elo wou déi meescht Deieren vum Liewensraum Bësch  hiren Nowuess kréien, oder just hunn. Direkt nieft esou Aarbechten, bei enger vun deenen villen Réckgassen (déi sinn all 40 Meter) hunn ech virun e puer Deeg eng Wëll Kaz begéint, war dëst bedéngt duerch esou Steierungen?  Ech ginn dovun aus dat  esou Aarbechten elo am Bësch hir Grënn.hunn: .de Wanter kee Frascht, ze naass........ Coronavirus Stëllstand......a.s.w. .  an aus där ekonomescher Siicht et richteg ass. Mee ass dëst och richteg am Sënn vun enger Natur déi mer wëllen schützen. Ass am Bësch tatsächlech alles erlaabt......... An de Gréngzonen duerf tëschent dem 01.03 an dem 30.09 keen Heckestrauch geschnidden ginn, Am Bësch wou grad elo fir Natur déi wichtegt Zäit ass, ass alles méiglech  ?, Fir déi meescht Deieren spillt et  keng grouss Roll ob e Bam steet oder um Buedem leit, fir si bedeit  Beem en Deel vun hirem Liewensraum an do sinn Stéierungen egal welcher Aart sécher falsch. 

Eng Dier geet op.

Duerch di Sanitär Krise geet elo eng Dir ob, villes wäert net méi esou sinn, a ginn wei nach virun e puer Méint. Villes gelt elo  nei ze organiséieren, nei ze iwwerdenken, an déi Chance solle mer notzen Des Dier déi elo duerch esou eng Krise opgaangen ass, ass eigentlech souguer grouss ob, well  grouss Kreesser an eiser Gesellschaft hu verstanen dat weider esou geféierlech ass, an och net méi raisonnabel wier.  Mer sollten also och des Sanitäre Krise als eng Chance gesinn, eng Chance déi och fir de Bësch a zulescht och eis zou gutt kennt. Beim Bësch leit d’Handlung an d’Verantwortung praktesch eleng bei dem Staat a Gemengen. Si hunn hei an de wichtegsten Punkten d ‘Handhabung fir Decisiounen ze huelen. D’Leit stinn, esou wei ech bis elo aus de Reaktiounen zu mengen Beméiungen fir de Bësch ob der Kräizerbuch däitlech konnt fest stellen, absolut ob der Säit vun der Natur am Bësch. Also wat hënnert eis drun dat wat fir d’Natur an de Bësch wichteg a richteg ass ze maachen? Esou wei mer an der Sanitärer Krise ob Fach Leit gelauschtert hunn, an déi ekonomesch Gedanken komplett hannen ugestallt hunn, genau dat sollt och elo fir de Bësch de Fall sinn.

Holz Hacker an Agronomen hu laang genuch, a leider villes an di falsch Richtung dirigéiert, de Bësch ass méi wei en Holzliferand also:

En Ëmdenken am Bësch, wa net elo wéini dann?

 De Natur  Bësch ass vill méi, esou wei des Wieder déi ech iergendwou gelies hunn et gutt beschreiwen . 

D ‘Schéinheet vun de Bëscher kann een net kafen. Si gehéiert deenen de se entdeckt, begräift a versteet se ze genéissen.

An dësem Wanter soll keen, oder wéineg Holtz gehaen ginn, konnt ech an de leschte Méint a villen Gemenge Berichter liesen. D'Ursaach, niddereg Holtz Präisser, an d’ Dréchen heet vun de leschte Joren.

Schéin, eng kleng an néideg Otempaus fir de Bësch, hunn ech geduecht. Mer sinn eréischt am Hierscht, vun esou enger Otempaus gesäit een absolut guer näischt.

Zumindest an de Gemengen Habscht- Käerch a Sëll, geet et weider, wei ëmmer. Prett zum Oftransportéieren leien elo schonns erëm vill  Bam Läichen do.

An der Gemeng Habscht ob der Kräizerbuch -“an der Pilen”  eleng eng 80 Beem

1 2

 Et sinn Bichen an Eechen mat engem Duerchmiesser vun 70 cm bis 1 Meter.

Zu Käerch hunn ech bis elo iwwer 80 esou Bam Läichen fonnt, dorënner Eechen, eng mat engem Duerchmiesser vun iwwer 1 Meter 35,  an mindestens 260 Joresréng konnt ech zielen.

3 

 Zu Sëll hunn d ‘Aarbechten eréischt ugefaangen, mee d'Gebitt, wou gehaen gëtt ass eng 25-30 ha grouss, also do kommen vill CO2 Späicheren dozou. Genau sou an de Gemengen Käerch wei Habscht wou vill weider Beem nach de rouden Stréch hunn,  dat bedeit d ‘Motorsee kennt nach.

4

5

Virun e puer Deeg waren all  dës Beem  nach lieweg CO 2 Späicheren. Fachleit soen, dat eng Bich déi bei 1,3 Meter  en Ëmfang vun 30 cm huet,  kann pro Joer eng 12,5 Kilogramm CO2 ophuelen. Oder eng Tonne COan 80 Joer, oder 80 Beem hätten kéinten........ Déi gehaen  Beem déi ech gesinn waren mindest nach eemol esou deck,  hätten och nach vill Joren kéinten als CO 2 Späicheren funktionéieren.

Jiddereen kann lo rechnen wéi vill CO2 Späicheren elo schonns  an de Gemengen Habscht Käerch a Sëll verschenkt si ginn, a wéi vill Opwand ee brauch,  déi   CO 2 Emissiounen ob iergend eng Aart a Weis an ze spueren.

Déi Beem hunn och nach virun e puer Wochen, wärend den waarmen an dréchenen  Méint gehollef,  fir e bessert Bësch Klima  ze suergen. Se hunn dem Buedem Schied gebueden, an dofir fir méi eng héich Loftfiichtegkeet, an méi déif Temperaturen gesuergt. Ech mengen vill Mënschen waren frou an de waarme Summer Méint dëst agreabel Bësch Klima ze genéissen.

Zu Habscht/ Kräizerbuch -“an der Pilen” wou lo eng 80 Beem gehaen si ginn, hunn ech den 9. August 2020 géint 16 Auer Temperatur gemooss. Ausserhalb vum Bësch war eng Temperatur vun 34 °C. Op där Platz wou lo  Beem gehaen sinn, hunn ech 25°C.  gemooss, e puer honnert Meter dovun wou  vill Beem virdrun wéinst der neier Bësch Autobunn gehaen si ginn waren dëst  schonns bal 29 °C.  

Ob esou eng gratis Klimaanlag, verzichten mer fräiwëlleg, firwat ?

Wirtschaftlech  mech elo Holtz haen, laut den Fachleit kee Sënn .

Wann ech den Direkter vun der ANF, den Här WOLTER Frank bei engem Gespréich richteg verstanen hunn,  akzeptéiert d’Natur Verwaltung,  wann d’Gemengen keng oder manner Wirtschaftlech Aktivitéiten an de Gemengen Bëscher  wënschen.  Firwat also net mol eng  Paus am Bësch ?

Esou Gemengen wei  Habscht , Sëll a Käerch verzichten fräiwëlleg ob zeg Tonnen CO2  Aspuerungen pro Joer..................

De Bësch als Klima Reguléierer, an als Liewensraum, ass awer wat elo zielt net d’Holz.

De Bësch ass System Relevant, de Fieschter als Holz Produzent sécher net. Vakanz Doheem schéngt och  keen Thema méi ze sinn.

Am Summer sinn dowéinst nach breet Forstweeer geméint ginn

6

7

Elo  ginn iwwerall d’Wander Weeër  mat engem Plastik Bändchen zougemaach, a Schëlder opgehaangen -Gefor -Forst Aarbechten- awer ouni weider Informatiounen, wei laang ass zou?, eng Deviatioun geet och net proposéiert 

8

 9

 Dat passéiert jee no Gemeng, also kann och matten ob engem Wee op emol esou e Bändchen hänken,

10

 

 wei hei tëschent der Gemeng Sëll an Habscht. 

Firwat muss e sech froen. Tëschen Habscht a Sëll hunn ech an de leschten Deeg , an der Woch am Daach, vill der Bännercher begéint, keng eng Kéier een Aarbechter gesinn oder héieren . Och ob engem beléiften Wee an der Gemeng Käerch tëschent Giewel a Simmer hänkt och esou e Bändchen.  Wei laang a bis wéini esou Aarbechten daueren,?     Op der Wander Weeër leien Beem queesch,  d’ Forst Weeër ginn  fräi gemaach.   A wann dann och d’Wanderweeër geraumt ginn, kennt ee se  oft net méi erëm. Jee no dem kënnen esou Aarbechten laang daueren mol Wochen mol Méint , dann hänken déi Plastik Bännercher do oder se flatteren an de Bësch.......

Firwat eigentlech esou Plastik Bännercher, iwwerall an de Bëscher fënnt ee  Spueren a Reschter vun esou Plastiker. Wann een de Bësch och nëmmen e bësschen Respektéiert, dann gehéiert kee Plastik an de Bësch. 

Bësch Weeër sol een och nëmmen dann zou maachen, wann wierklech eng Gefor besteet. Vill Weeër sinn gespaart, och dann wann keng Aarbechten gemaach ginn. Forstweeer ginn  souguer direkt geraumt a sinn fräi, just déi méi schmuel Wanderweeër bleiwen meescht mat Beem zou geluecht.

Wann ech Sécherheet am Bësch wëll, an dat muss een, an ass bei sou Aarbechten enorm wichteg, da muss een hei méi Gewëssenhaft  virgoen. Dozou gehéiert och d’ Informatioun, a vir allem eng besser Koordinatioun vun esou Aarbechten. Forst Aarbechten ginn am viraus geplangt, an mat Ausnam no engem Stuerm huet e vill Zäit iwwer sou Aarbechten ze informéieren. Dat virdrun op der Platz selwer , mat de modernen Medien huet een weider Méiglechkeeten Informatiounen ënnert Leit ze  bréngen.